سوال
سلام خسته نباشید چرا این دو روش شرطی که من نوشته ام کار نمی کند و تاثیری در سایز متن لیبل ندارد؟ [crayon-66220efe87743257713592/] به این صورت هم کار نمی کند. [crayon-66220efe87749971069444/] می توانید بگویید چطور باید سایز متن را اگر کوتاه بود بزرگ و اگر ...
حل شد 0
5 سال 2 پاسخ کاربر تازه