نوشتن برنامه با cdua

پرسش

با استفاده از تکنولوژی cuda برنامه ای بنویسید که محتویات ارایه یک بعدی A به توان ۲ برساند و در خروجی نمایش دهد تعداد عناصر آرایه A را پارامتر n که کاربر از ورودی وارد می نماید در نظر بگیرید؟

استراتژی موازی سازی هر چی دوست دارید در نظر بگیرید؟

بسته شده 0
ALMAS 8 ماه 1 پاسخ 150 بازدید کاربر جدید -1

پاسخ ( 1 )

  1. سلام

    کل سوال رو تو عنوان نوشتید، رعایت کنید

    و از این به بعد تمرین های سر کلاس رو در سایت نپرسید که جوابی از هیچ یک از کاربران دریافت نمیکنید

    سول بسته میشود

نوشتن پاسخ