لود شدن اطلاعات مولتی پنل آنلاین

پرسش

سلام به همه دوستان و اساتید

خسته نباشید

من یه مولتی پنل آنلاین دارم که وقتی کاربر روی اسم یکی از اعضا کلیک میکنه باید صفحه ریز اطلاعات عضو باز بشه

اطلاعاتم از دیتابیس آنلاین در صفحه اسامی کاربران درست لود میشه اما وقتی روی اسم یکی کلیک می کنم ارر میده و صفحه بسته میشه

از اررش هم متوجه نمیشه به چه بخشی اشاره داره

ممنون میشم کمکم کنید راش بندازم

جاب دان صفحه ریز اطلاعات اعضا

Sub JobDone(Job As HttpJob)
#region 1
'	Try
	ProgressDialogHide
	If Job.Success=True Then
			
		jp.Initialize(Job.GetString)
		Main.list=jp.NextArray
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		slv_aza_list_info.Panel.AddView(p,0%x,top,95%x,60%y)
		p.LoadLayout("frm_aza_list_show_info")
		p.Height=180%y
		top=top+180%y+0%x

		lblfamili.Text= Main.map_title.Get("famili")
		lblnam.Text= Main.map_title.Get("nam")
		lblozvkod.Text=Main.map_title.Get("ozvkod")
		lblsemat.Text=Main.map_title.Get("semat")
		
		lblbirth.Text=Main.map_title.Get("birth")
		lblshenas.Text=Main.map_title.Get("shenas")
		lblkodemeli.Text=Main.map_title.Get("kodemeli")
		lblsadere.Text=Main.map_title.Get("sadere")
		
		lblmob1.Text=Main.map_title.Get("mob1")
		lblmob2.Text=Main.map_title.Get("mob2")
		lbltel1.Text=Main.map_title.Get("tel1")
		lbltel2.Text=Main.map_title.Get("tel2")
		
		lblfax.Text=Main.map_title.Get("fax")
		lblmeil.Text=Main.map_title.Get("meil")
		lblmanzel.Text=Main.map_title.Get("manzel")
		lblkar.Text=Main.map_title.Get("kar")
		
		lbltelegram.Text=Main.map_title.Get("telegram")
		lblinsta.Text=Main.map_title.Get("insta")
		lblbale.Text=Main.map_title.Get("bale")
		lblsoroosh.Text=Main.map_title.Get("soroosh")
		
		lblozviat.Text=Main.map_title.Get("ozviat")
		lblvaziat.Text=Main.map_title.Get("vaziat")
		lblvamefardi.Text=Main.map_title.Get("vamefardi")
		lbltozih.Text=Main.map_title.Get("tozih")

		slv_aza_list_info.Panel.Height=top
	Else
		ToastMessageShow("لطفا اتصال برنامه به اینترنت را بررسی کنید",False)
	End If
	
	Main.ht1.Release
'	Catch
	ToastMessageShow("خطا! لطفا صفحه را بازآماد کنید",False)
'	End Try
#end region

End Sub

ارر

Error occurred on line: 78 (frm_aza_list_show_slv)
java.lang.RuntimeException: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Label).
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:170)
	at anywheresoftware.b4a.objects.PanelWrapper.LoadLayout(PanelWrapper.java:134)
	at ir.hamedafrough.misaq.sandough.frm_aza_list_show_slv._jobdone(frm_aza_list_show_slv.java:454)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:732)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:351)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
	at anywheresoftware.b4a.BA$2.run(BA.java:370)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5254)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:905)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:700)
Caused by: java.lang.RuntimeException: Object should first be initialized (Label).
	at anywheresoftware.b4a.AbsObjectWrapper.getObject(AbsObjectWrapper.java:50)
	at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.innerInitialize(ViewWrapper.java:73)
	at anywheresoftware.b4a.objects.LabelWrapper.innerInitialize(LabelWrapper.java:28)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:435)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:454)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayoutHelper(LayoutBuilder.java:454)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:148)
	... ۱۹ more
**

خط ۷۸ اینه

p.LoadLayout(“frm_aza_list_show_info”)

 

 

 

 

 

 

 

 

حل شده 0
, hamed 2 ماه 1 پاسخ 209 بازدید کاربر 0

پاسخ ( ۱ )

  1. سلام.

    میگه لیبلتو راه اندازی کن

    چیز خاصی نمیگه.

    بهترین پاسخ

نوشتن پاسخ