لود ناقص اطلاعات

پرسش

سلام دوستان
من به اسکرول و مولتی پنل برنامم تگ و سندر دادم و اطلاعات رو می گیرم اما اطلاعاتم ناقص لود میشه
همه ویوها رو چک کردم، php رو هم چک کردم در ظاهر بی نقصن اما نمیدونم چرا نصف ویوها لود نمیشن و برنامه نمی خونتشون

ممنون میشم شما دوستان هم نگاه کنید اگر ایرادی داره بهم بگید

Sub JobDone(Job As HttpJob)
	
	ProgressDialogHide
	If Job.Success=True Then
		jp.Initialize(Job.GetString)
	Main.list=jp.NextArray
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	slvaza.Panel.AddView(p,0%x,top,95%x,70%y)
	p.LoadLayout("lkoleaza_lbldata")
		top=top+200%y+0%x
		lblfamili.Text= Main.map_title.Get("famili")
		lblnam.Text= Main.map_title.Get("nam")
		lblozvkod.Text=Main.map_title.Get("ozvkod")
		lblsemat.Text=Main.map_title.Get("semat")
		lblbirth.Text=Main.map_title.Get("birth")
		lblshenas.Text=Main.map_title.Get("shenas")
		lblkodemeli.Text=Main.map_title.Get("kodemeli")
		lblsadere.Text=Main.map_title.Get("sadere")
		lblmob1.Text=Main.map_title.Get("mob1")
		lblmob2.Text=Main.map_title.Get("mob2")
		lbltel1.Text=Main.map_title.Get("tel1")
		lbltel2.Text=Main.map_title.Get("tel2")
		lblfax.Text=Main.map_title.Get("fax")
		lblmeil.Text=Main.map_title.Get("meil")
		lblmanzel.Text=Main.map_title.Get("manzel")
		lblkar.Text=Main.map_title.Get("kar")
		lbltelegram.Text=Main.map_title.Get("telegram")
		lblinsta.Text=Main.map_title.Get("insta")
		lblbale.Text=Main.map_title.Get("bale")
		lblsoroosh.Text=Main.map_title.Get("soroosh")
		lblozviat.Text=Main.map_title.Get("ozviat")
		lblvaziat.Text=Main.map_title.Get("vaziat")
		lbltozih.Text=Main.map_title.Get("tozih")

		slvaza.Panel.Height=top
	Else
		ToastMessageShow("لطفا اتصال برنامه به اینترنت را بررسی کنید",False)
	End If
	
	Main.ht1.Release
End Sub

این کدها تا mob1 لو میشه اما بعد از اون دیگه لود نمیشه

<?php
	//$conn->set_charset("utf8");
	$db = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=****;charset=utf8','****','*****');
	//mysql_query('SET CHARACTER SET utf8');
	

	$st = $db->query('SELECT id,famili,nam,ozvkod,semat,birth,shenas,kodemeli,sadere,mob1,mob2,tel1,tel2,fax,meil,manzel,kar,telegram,insta,bale,soroosh,ozviat,vaziat,tozih FROM tblusers1');
	$a = array();
	$cnt=1;
	

	while ($row = $st->fetch()){	
		
		array_push($a,array('id'=>$cnt,'famili'=>$row['famili'],'nam'=>$row['nam'],'ozvkod'=>$row['ozvkod'],'semat'=>$row['semat'],'birth'=>$row['birth'],'shenas'=>$row['shenas'],'kodemeli'=>$row['kodemeli'],'sadere'=>$row['sadere'],'mob1'=>$row['mob1'],'mob2'=>$row['mob2'],'tel1'=>$row['tel1'],'tel2'=>$row['tel2'],'fax'=>$row['fax'],'meil'=>$row['meil'],'manzel'=>$row['manzel'],'kar'=>$row['kar'],'telegram'=>$row['telegram'],'insta'=>$row['insta'],'bale'=>$row['bale'],'soroosh'=>$row['soroosh'],'ozviat'=>$row['ozviat'],'vaziat'=>$row['vaziat'],'tozih'=>$row['tozih']));

		$cnt++;
	}
	echo json_encode($a);
	$db=null;

?>

اینم کد php هست

بسته شده 0
, hamed 5 ماه 1 پاسخ 159 بازدید کاربر 0

پاسخ ( ۱ )

 1. سلام حامد جان

  برای یک مشکل،از مطرح کردن دو تا سوال جدا خود داری کن

  فکر نکن سوال قبلی که پرسیدی رو کسی ندیده و از روش رد شده …

  این سوال بسته میشه و ادامه گفتگو را در سوال قبلی دنبال کنید

  https://beporsam.ir/question/%d8%aa%da%af-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5/

  موفق باشید.

نوشتن پاسخ