مشکل کتابخانه پوش پل در b4a‏

پرسش

سلام
وقتی از کتابخانه پول پل در نسخه ۱۱ بیسیک فور اندروید استفاده می کنم این خطا را می دهد
B4A Version: 11.00
Parsing code.    (۰.۰۰s)
Java Version: 11
Building folders structure.    (۱.۲۹s)
Compiling code.    (۰.۵۳s)
Compiling layouts code.    (۰.۰۹s)
Organizing libraries.    (۰.۰۰s)
(AndroidX SDK)
Compiling resources    (۵۱.۳۷s)
Linking resources    (۶.۷۵s)
Compiling generated Java code.    (۹.۹۲s)
Convert byte code – optimized dex.    Error
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692)
at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315)
at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293)
at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249)
at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)
… ۴ more

من حتی وقتی که یک پرژه خالی هم می سازم و در اون کتابخانه پوش پل را تیک می زنم باز هم خطا میدهد کسی میداند چطوری این مشکل را حل کنم

در انتظار پاسخ 0
, 1 ماه 1400-08-09T19:38:05+03:30 1 پاسخ 24 بازدید کاربر تازه 0

پاسخ ( ۱ )

    0
    1400-08-10T00:23:57+03:30

    سلام.

    این خط رو توی اولین اکتیویتیت قبل از process_globals بنویس ببین مشکلت حل میشه

    MultiDex=true#

نوشتن پاسخ