نوسانات خروجی در سیمولینک متلب

پرسش

سلام

در خروجی سیمولینک متلب نوسانات زیادی وجود دارد همانطور در فایل ضمیمه مشخص است، آیا استفاده از فیلتر برای رفع این نوسانات در ماهیت خروجی تاثیر منفی نخواهد گذاشت؟

 

0
, LYNWA 7 ماه 0 پاسخ ها 143 بازدید کاربر جدید 0

نوشتن پاسخ