گرفتن اطلاعات با fetch در جاوااسکریپت

پرسش

سلام،

من در برنامه یک فرم دارم که شامل یک تکست باکس برای گرفتن نام کشورهای مختلف از کاربر و یک دکمه برای اضافه کردن نام این کشورها به لیست و یک جستجو هست. از طریق Fetch اطلاعاتی از لینک های زیر گرفتم و در سایت نمایش دادم.

لیست کشورها   https://d6wn6bmjj722w.population.io/1.0/countries

https://d6wn6bmjj722w.population.io/1.0/population/Norway/today-and-tomorrow
دومین لینک هم مربوط به جمعیت کشور نروژ. سوال این هست که چطور میتونم کاری انجام بدم که جمعیت مربوط به همون کشوری که کاربر در تکست باکس وارد میکنه جستجو بشه. یعنی درخواستی که از طریق fetch ارسال میشه اسم کشوری باشه که کاربر وارد میکنه. این کدی هست که من برای گرفتن این مقادیر نوشتم.

function fetchcountryList(){
  fetch("https://d6wn6bmjj722w.population.io/1.0/countries").then(response=>{
    if(!response.ok){
      throw Error("ERROR")
    }
   return response.json();
  }).then(data=>{
    console.log(data.countries);
    const cl=data.countries.map(user2=>{
    return `<p>Country List:${user2}})</p>`
  }).join()
  document.querySelector("#myFetch2").innerHTML=cl;
  })
  .catch(error=>{
    console.log(error)
  })

}
function fetchCountry(){
  fetch("https://d6wn6bmjj722w.population.io/1.0/population/Norway/today-and-tomorrow/")
.then(Response=> {
  if(!Response.ok){
   throw Error('ERROR')
  }
return Response.json();
  }).then(data=>{
    console.log(data.total_population); 
    const html=data.total_population.map(user=>{
      return `<p>Population: ${user.population}</p>`
    }).join()   
    document.querySelector("#myFetch").innerHTML=html;
  })
  .catch(error =>{
    
  })
}

 

0
golden.light 3 هفته 0 پاسخ ها 123 بازدید کاربر جدید 0

نوشتن پاسخ