ساختن كامپوننت

گزارش
پرسش

دلیل شما برای گزارش این پرسش چیست؟

گزارش
لغو

يك كنترل لايبرري جديد ساختم . dll آن را ساخته و در پروژه ام استفاده كردم . ولي فقط كادر اين اين دي ال ال قابل انتخاب است . چطور مي تونم از تكس باكسي كه روي آن گذاشتم استفاده كنم ؟

0
داود 1 سال 0 پاسخ ها 272 بازدید کاربر جدید 0

درباره داودکاربر جدید

نوشتن پاسخ