کلید ترکیبیعمل این کلید ترکیبی
Ctrl + Pپرینت از صفحه و کد
Alt + Sذخیره کد توسط خود ابزار
Alt + Lتبدیل آدرس صفحه به لینک مرتبط به ادیتور - location hash
Alt + Dمشاهده دموی زنده کد
Alt + Nساخت برگه جدید برای کدنویسی
Ctrl + ZUndo
Ctrl + YRedo
Ctrl + Spaceلیست تگ های پیشنهادی
Alt + Qسئوی قالب و کد
Problems Your Code SEO : مشکلات کد شما
Length: | Size: