سوال تمرین برنامه نویسی

پرسش

بدون استفاده از ارایه و رشته ها و توابع
برنامه ای به زبان c++بنویسید که عددی را از ورودی دریافت و سپس انرا به حروف بنویسد.
مثلا ۵۶۰۴۷۸
pansad o shast hezar o chahar sad o haftad o shasht


پیوست
0
vahid 11 ماه 0 پاسخ ها 200 بازدید کاربر جدید 0

نوشتن پاسخ