mfcدر ++ visual c

پرسش

قابلیت MFC وWin32 در کامپایلرم  وجود ندارد باید چه کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

0
میلاد پی چری 10 ماه 0 پاسخ ها 193 بازدید کاربر جدید 1

نوشتن پاسخ