سوال
با سلام من به کتابخانه ESP-TOUCH برای B4A نیاز دارم. این کتابخانه در اندروید استودیو هست اما برای B4A نوشته نشده، کسی میتونه ابن کتابخانه را برای B4A تبدیل کنه از اندروید استودیو . این هم سورس هست: https://github.com/EspressifApp/EsptouchForAndroid
در حال بررسی 0
, 1 سال 2 پاسخ کاربر تازه