سوال
سلام کد manifest editior من اینه [crayon-664845f729208495972636/]   ولی هنگام کامپایل به ارور زیر میخورم   Generating R file. Error resvalues-v21theme.xml:1: error: Error parsing XML: not well-formed (invalid token)   من حتی پوشه های valuse , valuses-v21  رو هم توی پوشه ای که برنامه رو ذخیره کردم ایجاد ...
در حال بررسی 0
5 سال 1 پاسخ ها کاربر تازه