سوال
چرا کتابخانه swing در اندروید استودیو من نیست؟ import javax.swing.JButton; import javax.swing.JDialog; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JLabel; import javax.swing.JMenu; import javax.swing.JMenuBar; import javax.swing.JMenuItem; import javax.swing.JPanel; import javax.swing.JTextArea; import javax.swing.KeyStroke; چظور باید کتابخانه هایی مثل این رو ایمپورت کنیم ...
در حال بررسی 0
, 4 ماه 1 پاسخ ها کاربر تازه