آموزش ساخت لیست علاقه مندی در بیسیک فور اندروید بصورت مولتی پنل(b4a)

سوال

سلام و خسته نباشید….

توی سطح نت آموزش ساخت لیست علاقه مندی زیاده ولی هر کدوم یه نقصی داره حالا اگه میشه شما آموزش یا راهنمایی کنید که چطور میشه یه لیست علاقه مندی حرفه ای بصورت مولتی پنل چطور ساخته میشه توی محیط بیسیک فور اندروید؟

یه چیزی تو مایه های اپلیکیشن دیوار اگه دیده باشید!

با تشکر.

در حال بررسی 0
, ۱۳۹۵/۶/۷ ۱۶:۲۳:۳۴ 1 پاسخ ها کاربر تازه 0

پاسخ ( 1 )

  2
  ۱۳۹۵/۶/۷ ۲۰:۲۱:۲۸

  دوست عزیز علاقمندی را با این کد میتونی بسازی خودت به این یک نگاه بکن شاید کمی بفهمی از این کد ها!!!
  Region Activity Attributes
  #FullScreen: False
  #IncludeTitle: True
  #End Region
  Sub Process_Globals
  ‘These global variables will be declared once when the application starts.
  ‘These variables can be accessed from all modules.

  End Sub
  Sub Globals
  ‘These global variables will be redeclared each time the activity is created.
  Dim scroll As ScrollView
  Dim cur As Cursor
  Dim s As SQL
  Private Label_onvan As Label
  Private ImageView_onvan As ImageView
  Private Panel_onvan As Panel
  Private Image_fav As ImageView
  Dim ani As ICOSScaleAnimation
  End Sub
  Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
  scroll.Initialize(1000dip)
  Activity.AddView(scroll,0,0,100%x,100%y)
  Activity.Color=0xFF007236
  onvanMatnha(scroll)

  End Sub

  Sub activity_KeyUp (KeyCode As Int) As Boolean

  If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
  StartActivity(Main)
  Activity.Finish
  End If
  End Sub
  Sub onvanMatnha(ScroollNeme As ScrollView)
  afrazlab.DatabesCopy(s,”khavas_mive.db”,True)
  cur=s.ExecQuery(“select * from tbl_khavas where fav=1 “)
  Dim h As Int=1%y
  For i = 0 To cur.RowCount-1
  cur.Position=i
  Dim p1 As Panel
  p1.Initialize(“p1”)
  p1.LoadLayout(“l_panel_onvan”)
  p1.Color=0xFF007236
  ImageView_onvan.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString(“aks”)&”.png”)
  Label_onvan.Text=cur.GetString(“onvan”)
  Label_onvan.TextColor=Colors.Black
  Label_onvan.TextSize=20
  Label_onvan.Gravity=Bit.Or(Gravity.CENTER,Gravity.RIGHT)
  Label_onvan.Tag=cur.GetInt(“id”)
  Dim b As Bitmap
  b.Initialize(File.DirAssets,”fav”&cur.GetString(“fav”)& “.png”)
  Image_fav.Bitmap=b
  Image_fav.Tag=cur.GetInt(“id”)

  ani.ScaleCenterIn(“ani”,1500)
  ani.StartAnim(Image_fav)

  ani.ScaleFromRight(“ani”,1500)
  ani.StartAnim(p1)

  ScroollNeme.Panel.AddView(p1,0,h,100%x,100%y)
  h=h+14%y

  Next
  ScroollNeme.Panel.Height=h+5%y

  End Sub

  Sub Image_fav_Click
  Dim img As ImageView
  img=Sender

  cur=s.ExecQuery(“select * from tbl_khavas “)
  cur.Position=img.Tag
  If cur.GetInt(“fav”)=1 Then
  Dim b As Bitmap
  b.Initialize(File.DirAssets,”fav0.png”)
  img.Bitmap=b
  s.ExecNonQuery(“UPDATE tbl_khavas SET fav =0 WHERE id =”&cur.GetInt(“id”))
  Else if cur.GetInt(“fav”)=0 Then
  Dim b As Bitmap
  b.Initialize(File.DirAssets,”fav1.png”)
  img.Bitmap=b
  s.ExecNonQuery(“UPDATE tbl_khavas SET fav =1 WHERE id =”&cur.GetInt(“id”))
  End If
  ToastMessageShow(“در ورود بعد اعمال میشود”,False)

  End Sub

ارسال یک پاسخ