خطا بیسیک فور اندروید

سوال

سلام دوستان

ممنون میشم اگه کسی بتونه من کمک کنه…

این ارور هر کاری کردم درست نشد و وقتی از کتابخانه ادیوری استفاده میکنم اینطور میشه و خطا میزنه

 

 

B4A Version: 11.00
Parsing code.    (۰.۰۰s)
Java Version: 8
Building folders structure.    (۰.۴۵s)
Compiling code.    (۰.۱۳s)
Compiling layouts code.    (۰.۰۳s)
Organizing libraries.    (۰.۰۰s)
(AndroidX SDK)
Compiling resources    (۰.۲۵s)
Linking resources    (۰.۳۸s)
Compiling debugger engine code.    (۱.۱۴s)
Compiling generated Java code.    (۱.۵۱s)
Convert byte code – optimized dex.    Error
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
Uncaught translation error: com.android.dx.cf.code.SimException: invalid opcode ba (invokedynamic requires –min-sdk-version >= 26)
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692)
at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315)
at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293)
at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249)
at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)
… ۴ more

 

در حال بررسی 0
, ۱۴۰۲/۶/۲۳ ۱۴:۱۷:۰۵ 1 پاسخ ها کاربر تازه 0

پاسخ ( 1 )

    0
    ۱۴۰۲/۷/۲۸ ۲۳:۵۷:۲۷

    سلام.

    این دستور رو اضافه کردید؟

    تست کنید

ارسال یک پاسخ