1. لوگو روی فیلم

  Ali

  لطفا دلیل خود را برای گزارش دادن این پاسخ بنویسید

  گزارش لغو
  سلام بفرمایید: Aoao video watermark و adobe premiere
 2. شماره مجازی

  Ali

  لطفا دلیل خود را برای گزارش دادن این پاسخ بنویسید

  گزارش لغو
  خواهش میکنم... خوشحالم تونستم کمکتون کنم موفق باشید