1. ربات

    لطفا دلیل خود را برای گزارش دادن این پاسخ بنویسید.

    گزارش لغو
    حالت بد نشه اگر بلد بودم کد نویسی که درخاست کمک نمی کردم