برکناری از صمت همکاری

-3000
۱۴۰۰/۰۶/۲۰  -  ۸:۱۷ ب٫ظ

ارتقاء درجه به علت همکاری :)

+3000
۱۴۰۰/۰۵/۱۷  -  ۷:۴۴ ب٫ظ